Hidrolik Sistem

Bir hidrolik sistem aynı akışkanı, ana taşıyıcının bir parçası olan sabit bir rezervuardan tekrar tekrar dolaşır. Akışkan, neredeyse sıkıştırılamaz bir sıvıdır, bu nedenle çalıştırdığı aktüatörler çok kesin pozisyonlara, hızlara veya kuvvetlere göre kontrol edilebilir. Çoğu hidrolik sistem işletim ortamı için mineral yağ kullanır, ancak su, etilen glikol veya sentetik tipler gibi diğer sıvılarda nadiren de olsa kullanılır. Hidrolik sistemler genellikle her makine için ayrı bir güç ünitesine sahiptir.

Hidroliğin ana dezavantajı ilk maliyeti arttırmaktadır, çünkü bir güç ünitesi makinenin bir parçasıdır. Makine ömrü iki yıldan uzunsa, daha yüksek ilk verimlilik, hidroliğin çok daha yüksek veriminden dolayı düşük işletme maliyeti ile dengelenir. Hidrolikler için sıkça belirtilen bir diğer sorun alanı temizliktir. Kötü tesisat uygulamalarının neden olduğu sızıntılar ve boru desteklerinin eksikliği çok fazla olabilir. Bu, zayıf devre tasarımından kaynaklanan aşırı ısınmış düşük viskoziteli bir sıvı ile abartılabilir. Uygun tesisat prosedürleri, doğru malzemeler ve önleyici bakım ile hidrolik sızıntılar neredeyse tamamen ortadan kaldırılabilir.

Firmamız 10 -12000 lt hidrolik yağ tanklarının tasarım ve imalatını normları dâhilinde kendi bünyesinde yapmaktadır.

Hidrolik Sistemlerin Avantajları

Yük durumuna göre çok yüksek basınçlar kullanılabilmektedir.
Küçük hacimlerde büyük kuvvet ve momentler elde edilebilir.
Hidrolik sistemlerde akışkan olarak genellikle yağlar tercih edildiğinden devre elemanları sürekli olarak yağlanmış olur ve ömürleri uzundur.
Hidrolik sistemler sessiz ve titreşimsiz çalışabilmektedir
Hidrolik sistemlerde elektrikle birlikte çok iyi bir otomasyon sağlanabilmektedir.
Motor ve silindirlerde hız ayarları çok hassas bir şekilde yapılabilmektedir.
Hidrolik sistemler mekanik sistemlere nazaran daha az yer kaplamaktadır.
Hidrolik sistemlerde oluşan ısı hidrolik akışkan sayesinde sistemden uzaklaştırılarak çevreye atılır.
Aşırı yükleme durumunda sistem kendini valfler yardımıyla korumaya alabilir.

Hidrolik Sistemlerin Dezavantajları

Hidroliğin ana dezavantajı ilk yatırım maliyetinin yüksek oluşudur. Ancak Makine ömrü ile orantılı olarak, hidroliğin yüksek veriminden dolayı düşük işletme maliyeti ile fiyat zamanla dengelenir.
Hidrolikler için sıkça belirtilen bir diğer sorun alanı temizliktir. Kötü tesisat uygulamalarının neden olduğu sızıntılar ve akışkan sarfiyatı.
Uygun tesisat prosedürleri, doğru malzemeler ve önleyici bakım ile hidrolik sızıntılar neredeyse tamamen ortadan kaldırılabilir.
Bir diğer dezavantaj Sitemde oluşabilecek yağ kaçakları çevre kirliliğine neden olmaktadır.


Image
© Copyright 2024 EGM Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.
EGM Linkedin

Ara